Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1103 Downloads

De Algemene Voorwaarden van Framez Dakkapellen te Den Bosch.
Versie december 2020.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen u als opdrachtgever en Framez Dakkapellen als leverancier / dienstverlener.